Προγραμματισμένες εκθέσεις :

 • ΣΕΒΒΠΑ / Το παιδί και το παιχνίδι(Metropolitan Athens) 9/2023
 • ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ ROTA (Metropolitan Athens εκθεσιακό) 9/2023
 • ΣΕΒΒΠΑ / Το παιδί και το παιχνίδι(Metropolitan Athens) 9/2022
 • ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ ROTA (Metropolitan Athens εκθεσιακό) 9/2022
 • ΣΕΒΒΠΑ / Το παιδί και το παιχνίδι(Metropolitan Athens) 9/2020
 • ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ ROTA (Metropolitan Athens εκθεσιακό) 9/2020
 • ΣΕΒΒΠΑ / Το παιδί και το παιχνίδι(Metropolitan Athens) 1/2020

Προγραμματισμένες εκθέσεις :

 • ΣΕΒΒΠΑ / Το παιδί και το παιχνίδι(Metropolitan Athens) 9/2022
 • ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ ROTA (Metropolitan Athens εκθεσιακό) 9/2022
 • ΣΕΒΒΠΑ / Το παιδί και το παιχνίδι(Metropolitan Athens) 9/2020
 • ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ ROTA (Metropolitan Athens εκθεσιακό) 9/2020
 • ΣΕΒΒΠΑ / Το παιδί και το παιχνίδι(Metropolitan Athens) 1/2020
 • ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ ROTA (Metropolitan Athens εκθεσιακό) 1/2020
 • ΣΕΒΒΠΑ / Το παιδί και το παιχνίδι(Metropolitan Athens) 9/2019