Εκθετήριο Χονδρικής & Αποθήκες
Βασιλέως Ηρακλείου 2-4, Τ.Κ. 54624 – Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : +30 2310 551560
Email : info@gounaridis.com

Κατάστημα Λιανικής
Ίωνος Δραγούμη 14, Τ.Κ. 54624 – Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : +30 2310 277104
Email : info@xionati.toys